CANLI YAYIN

İhtiyacımız Olan Mümince Bir Duruş

İhtiyacımız Olan Mümince Bir Duruş

Değerli dostlar, zamanın akışı ile ezilen halkların (Müslümanların) gelişen dünya şartlarında küresel iletişim araçlarının gelişmesi sonucu gözleri açıldı. İnsanlar, üzerlerinde oynanan oyunları görmeye başladılar. Ortadoğu coğrafyasında yaşayan mazlum milletler (özellikle Osmanlının mirasçısı Türkiye halkı), zorla üzerlerine giydirilen tilki kürkü ile tilkileşmediklerini anladılar. Bundan ötürü her tarafı saran keşmekeşliğe, savaşa ve her sahadaki erozyona dur demenin zorunluluğunu hissetmeye başladılar. Bunun için de çareler aramaya ve çözüm yolları bulmaya koyuldular. Tam da işte bu noktada soruyoruz, halimize bir çare veya yaşanan bu hal karşısında mümince bir duruş için ne lazım?

Evet, bu meyanda açıkça ifade etmemde fayda var. Şimdi yeniden toparlanma, toplama zamanımız geldi ve geçiyor. Ezilen Müslümanların feryadları, gözleri yaşlı analar, dünyanın tüm mazlumları bizi bekliyor. Kendimize sormak zorundayız: Neden hep zulme uğrayan biziz? Neden hep mazeretler arkasına saklanan biziz? Neden çaresizlikler altında boğulan hep biziz? Neden hep ölen, öldürülen, aldanan, aldatılan, gözü yaşlı, boynu bükük kalan hep biziz? Peki neden bir türlü topluca bir kıyama, dirilişe, inkılaba kalkmıyoruz? Neden insanlığa yapılan bunca yanlışlara rağmen henüz ümitler tükenmedi, bir umut var haykırışında bulunmuyoruz?  Zalime, zulme, şeytana ve şeytanilere karşı neden sergilememiz gereken gücü, kuvveti, metaneti, şecaati, cesareti sergileyememekteyiz? Bunu tesbit etmemiz lazım.

İlk devirde Mekke-i Mükerreme'de Müslümanların sayısı henüz kırk kişi iken, ayaklarını yere vura vura Beytullah’a gittiler. Neydi onlara bunu yaptıran? Bu gücü nerden alıyorlardı? Ancak bu sorunun cevabı üzerinde yoğunlaşabilenler hedefine varabilir. Yine Bedir'de 313 kişinin 1000 küsur kişiye karşı iken aslanlar gibi cenk ederek yazdıkları kahramanlık destanı... Bunlar bu ruhu nerden almakta idiler?  İşte bu cevap çok önemli.

Bizler bugün ancak bu nesli ve kuşağı referans alarak kimliğimizi, kişiliğimizi yeniden inşa edebiliriz ve etmeliyiz de. Bunun için de geçmişte yaşanan gafletler ve yanılgılara düşmemek, hataları tekrarlamamak adına sağlamalarımızı iyi yapmaya mecburuz. Neydi sahabe neslini bu noktaya taşıyan? Yesrib’i Medine’ye, bedeviyi medeniye, vahşiyi yahşileştiren ne idi ve bunlarla buluşmak, aynı maya ile mayalanmak ne ile, nasıl mümkün? Bu sorulara ilmi ve hakkaniyetli bir usulle cevap bulmaya mecburuz. Bu cevaplardır bizleri kurtaracak şifreler.

Evet, bu ihtiyaç duyulan çıkış nasıl mümkün olacak? İşte bunun cevabı sadedinde ümmetin yeniden dirilmesi için, ümmet ufkuna sahip, dününü iyi bilen, bugününü iyi okuyan, yarınlarına dönük bir misyon, vizyon ve aksiyona sahip bir öncü kuşağın varlığının kaçınılmaz olduğunun altını çizelim. İşte öncüler olan sahabe neslinin hali bu idi.

Peki bu hali nasıl ve ne ile yakalayabiliriz? Bunun için sağlam bir irade ile bir yandan yetişmesi zaruri olan öncü kuşağın varlığına inananlardan oluşan bir teşekkülü oluşturmaya, eğer varsa ve böyle değilse buna dönüştürmeye mecburuz. Diğer bir yandan da nefsimizi ve çevremizi öncü nesil olan sahabe efendilerimizin mayasıyla mayalamaya, ailemizi çoluğumuzu ve çocuğumuzu bu maya ile mayalayacak bir yapıdan geçirmeye ve daima kendimize “Neydi ashabın mayalandığı maya? Bu ashab-ı güzin bu maya ile nasıl mayalandılar?” diye sorarak düşünmeye ve bulunan cevaplar ile amel etmeye mecburuz. Bu noktada özellikle üzerinde durulması gereken bazı temel konu başlıklarını sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Kısaca özetlersek; Nefsimizi Kuran merkezli ilimle, amelle, ihlasla, haramlardan kaçmakla, infak etmekle, ahlakla, helal kazanmakla, nefislerimizi kötü huylardan temizlemekle, ibadetlerle ruhlarımızı diriltmekle, oruç tutmakla, gece teheccüdlerde rabbimizin sevgi dairesine girmekle, dilimizi rabbimizin zikri ile tesirli kılmakla, dua silahını kuşanmakla, ahiret bilincini ihya etmek ve dünyaya dönük zahitleşmekle sahabe kuşağının mayası ile mayalanmış oluruz. Bu ifade ettiğimiz vazifeleri hem nefsimizde hem ailemizde hem arkadaşlarımızla beraber, mescidimizde, toplumumuzda eğitim gördüğümüz medrese veya okulumuzda uygulamamız koşuluyla hedeflediğimiz zaferi ve muhtaç olduğumuz huzuru yakalayabiliriz. 

Sahabe neslinin mayasını idrak eden ve bu maya ile mayalananlardan olmak arzusuyla selam ve dua ile…

İlimsiz

DİĞER MAKALELER