CANLI YAYIN

Hakkında

1975 yılında Bingöl’ün Adaklı ilçesi Sevkar köyünde doğdu. 1985 yılında ailesi ile beraber İstanbul’a göç ettiler.

Medrese eğitimine 1992 yılında İstanbul Fatih’te başladı. Yusuf Ziya Gümüşel hocaefendinin nezaretinde başladığı medrese eğitimine, 1995 yılında Üsküdar Çengelköy’de devam etti. Buradaki eğitim sürecinde alet ilimlerinin (Sarf, Nahiv, Mantık, Belağat ilimlerinin) yanı sıra Fıkıh, Tefsir, Akaid, Hadis, Usul gibi şer’i ilimleri şark medreseleri usulü üzere bitirdi. İslam ümmetinin ihdası olan ve ilmi hiçbir kesintiye mahal vermeden kaynağına kadar bağlayan kadim ilim aktarım usulü olan ‘İcazet’e mazhar oldu. Bu tarik ile 4 icazet aldı; bu icazetleri verenler, başta Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi hazretleri olmak üzere, Yusuf Ziya Gümüşel hocaefendi, Zevendekli Mustafa Efendi ve Molla Yahya Efendi’dir.

2000 yılına dek ilim tahsiline devam etti. 2000-2002 yılları arası ilim tahsiline (askerlik görevi nedeniyle) mecburi bir ara verdikten sonra, doğrudan hizmet etmekle görevlendirildi. Mürşidi Mahmud Efendi hazretlerinin emri ve ilim üstadı Yusuf Ziya Gümüşel hocaefendinin izni ile Erzurum merkezde, büyüklerinden aldığı emanet üzere hizmetlerine başladı. Bu niyetle 1423 sene-i hicri’den (2002 miladi) itibaren Erzurum’da mukim oldu. Aynı yıl içerisinde başladığı talebe yetiştirme ve medrese faaliyeti hala devam etmektedir. Mezkur tarihten itibaren bu güne dek 14 talebeye aynı usul üzere icazet verdi. Ve mezkur medreselerde ibtida, hafızlık, örgün eğitimle birlikte hafızlık ve klasik medrese olmak üzere düzenli ve programlı bir şekilde ilim talebeleri yetiştirmektedir. Bununla birlikte, klasik medrese eğitimi almak isteyen akademisyen, öğretmen vb. ilim talipleri ile de özel dersler yapmaktadır.

Bu tarihte başlayan hizmet faaliyetlerini münhasıran üç boyutta, üç başlık altında değerlendirmektedir. Bunlar, İslami (eğitim faaliyetleri), İrfani (tasavvufi çalışmalar) ve İnsani (sosyal yardım faaliyetleri) boyutlardır.

2007-2011 yılları arasında bölgesel Pusula gazetesinde güncel dini konular üzerinde haftalık makaleler yazdı; 2012 yılı itibari ile Lalegül dergisinde aile üzerine birçok makaleleri yayınlandı. 2014 yılında ulusal Milat gazetesinde haftalık köşe yazıları yazdı.

2014-2016 yılları arasında hanım ve erkeklere dönük aile mektebi serlevhası ile ailevi hayat üzerine haftalık seminer çalışmaları yaptı. Ayrıca 2014 yılından beri ülkenin birçok ilinde gerek üniversitelerde ve gerekse sivil toplum kuruluşlarında farklı konular üzerine konferans, seminer ve panellere katıldı.

Bununla beraber medresedeki dersleri ile beraber, 15 yıldan beri rutin olarak İslami kişiliğin inşası serlevhası ile haftalık olarak kurucusu olduğu ve şu an onursal başkanlığını yaptığı Vuslat Vakfı’nın genel merkezinde derslere ara vermeden devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlimsiz