CANLI YAYIN

Muharrem ve Hüseyni Kıyam ile Diriliş - V

Muharrem ve Hüseyni Kıyam ile Diriliş - V

Aziz İslam’da hiçbir şekilde işkence ve eza caiz olmadığı halde, bir bakıyoruz ki kendilerine Şia diyenlerin güya Hz. Hüseyin efendimizin acısını paylaşmak için zincirlerle kutlama yapmalarına karşı hiçbir İslam alimi ve İslam adına kalem oynatanlardan ses çıkmaması manidar değil mi? Bu meselenin suiistimal edilerek İslam’ın değerlerine ters sonuçlarla muamelede Kerbela’lara sebep olan Yahudilerin tuzağı ve mantığıdır.

Değerli dostlar, Kerbela’ları ve Hüseyinleri konuşurken bu hadiseleri suiistimal ederek ümmeti aldatma yolunu seçen Şiiler merkezli bir soru sormak istiyorum: Göstermelik İsrail harbinin dışında İslam tarihinde Şiilerin, Müslümanların dışında bir tane ehli küfür ile yaptıkları savaşı hatırlayanınız ve bileniniz varsa söylesin Allah aşkına! Bu müptezellerin Yahudilerle yaptıkları oyunlarını ne zaman göreceğiz? Şimdi bu noktada Şia’nın suiistimal ettiği Ehlibeyt sevgisine bir bakalım. Tarih boyu Ehlibeyt’in durumuna da bir bakarsak; Emeviler devri Ehlibeyt’e bu dönemde baştan aşağı zulüm yapıldığını gözlemlemekteyiz (Ömer bin Abdul aziz dönemi hariç). Abbasiler döneminde kısmen zulmettiklerini gözlemekteyiz. Anadolu Selçuklular, Eyyubiler, Memluklar, Osmanlılar bu dönemlerde ise azami derecede Ehlibeyt’e hürmet edilmiş ve bunlar adına merkezde nakibu’l-eşraf ve bu namla kurumlar, taşrada ise nakibu’l-eşraf kaymakamlıkları kurulmuştur. 1924’e kadar bu kurumlar aracılığı ile Ehlibeyt’e ziyade hassasiyet gösterilmiş ve bu tarihte bu kurumlar lağv edilmiştir.

Bu hakikatler muvacehesinde altını çizerek şunu ifade etmemiz lazım ki

i  Muharrem ayında cereyan eden hadise sadece üzücü, yakıcı Kerbela hadisesi değildir.

ii Eğer Hz. Hüseyin efendimiz ve Kerbela merkezli konuşacaksak o zaman Hüseyin efendimizin temsil ettiği şahsiyetler ve hüseyni kıyamların her birinin her çağda adamı olmamız lazım. Bunun için de Hüseyin efendimizin edebiyatını yapanlar (Şia tandanslı olan yapılar) öncelikle bu çağdaki yezitçe işlerine bir son versinler, sonra konuşmaya yüzleri olur belki.

iii Kerbela faciası üzerinden ümmetin imanını zedeleyen bu avanelere tüm İslami hassasiyete sahip olan Müslümanların mutlaka diyecek iki çift sözü olmalı ve bunlara karşı teyakkuzda olmaları gerek.

iv Asrımızda da geçen asırlarda olduğu gibi Ehlibeyt’in takiyyesiz âşıkları ve Hüseyin efendimizin yolunun yolcularının Ehlisünnet olduğu hakikatini göz ardı etmek en hafifinden hilebazlıktır.

Değerli dostlar, her günün aşure ve her yerin Kerbela’ya döndüğü, ufukta güneşlerin doğmadığı bu günümüzde, hasretle beklenen, özlemi çekilen hüseyni kıyam ve bu kıyamın kahramanı Hüseyin ruhlulardır.  Beklenen Hüseyinlerden olmak ümidi ve duası ile…

Selam ve Dua İle…

İlimsiz

DİĞER MAKALELER