CANLI YAYIN

Muharrem ve Hüseyni Kıyam ile Diriliş - III

Muharrem ve Hüseyni Kıyam ile Diriliş - III

Bugün Filistin’de Yahudilerin elleri ile işlenen zulüm Yezitçe değilse peki Yezitçe zulüm nasıl olur!? Suriye’de hem de Hüseyni yoldayım diyen hizbi ve İrani mahlûklar Yezit değil de nedir? Yaptıkları Yezid’in yaptığı ile aynı değil mi? Namusları iğfal edilenler, Zeynep değil de nedir?  Irak’a Amerikan’ın conilerini çağıran ve Irak’ı tarumar etmelerinde öncü rol üstlenen, bununla beraber el uzatılan afifeler Zeynep değil mi? Suçsuzca katledilen canlar Hüseyin değil mi? İşkencelerle katledilen Ehlisünnet âlimleri Hüseyin değil de nedir?

Değerli dostlar, durup şöyle bir bugüne baktığımızda, bugün de her yerin Kerbela olduğunu görüyoruz. Tüm İslam coğrafyası Kerbela, ümmetin yetimleri Hüseyin ve Zeynep oldular. Her yerin Kerbela olmasının altındaki sebeplerin başında Kerbela’yı anlamamış olmamız veya duyarsızlıklarımız olsa gerek diye düşünmekten kendirimizi alıkoyamıyoruz doğrusu.

Değerli dostlar, İslam tarihinde yaşanan Kerbela ve Hüseyni kıyamlara bir bakarsak, sosyolojik açıdan zulme, adaletsizliklere, haksızlığa karşı bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısı ile Hz. Hüseyin bir özgürlük savaşçısıdır demek hiç de boş bir tanımlama olmasa gerek. Dini ve fıkhi bir açı ile bakarsak, çözülmeler ve mecrasından çıkmış ümmete dönük yapılması gereken Emri bi’l-Maruf Nehyi ani’l-Münker gereği Hz. Hüseyin İslam daveti uğruna şehadet şerbeti ile hayatını taçlanmıştır. Siyasi açıdan bakarsak tağuti Emevi saltanatını yıkıp yerine İslam devletini kurmak için kıyama kalkmış ve zahiren başarılamamış gibi olsa bile özde başarılmış bir Hüseyni kıyamdır. Zira onun açtığı yoldur bugüne dek başarıya ulaşan bütün zaferler. Diğer bir açıdan ise Küfre başkaldırıdır. Hz. Hüseyin’in zalim Yezit’e bey’at etmemesi ve zalime boyun eğmemesi ile yaptığı şey, ümmete adanmışlığı öğreten bir hüseyni kıyam eylemidir.

Takdiri ilahide küfre meyletmiş idarenin yıkılıp İslami bir devletin kurulması mukadderatta var idi. Hz. Hüseyin efendimiz ise bu takdiri ilahinin bir cilvesi olarak kıyama kalkmış ve şehit olmuştur. Burada da meselenin iki yönünü görmek mümkün: Madalyonun bir yüzünde cenab-ı hak Hz. Hüseyin’e dünyada alabileceği tüm rütbeleri vermiş. Efendimiz (s.a.s.) gibi bir dedeye torun, Hz. Fatıma gibi bir anaya, Hz. Ali gibi bir babaya evlat olma şerefini bahşeyledi. Madalyonun diğer yüzü ise dünyada alabileceği tek şey kalmıştı, şehit olmak; onu da bu cilve-i ilahi ile bahşeyledi. Ve Allah teala aşığı Hüseyin efendimiz rabbine olan aşkının ispatı olarak verilebilecek en mukaddes olanını yani canını sevgiliye sunmuştur.

Değerli dostlar, hüseyni kıyam merkezli bu tanımlamalar ve okumalar ayrı ayrı bakıldığında körlerin fili tarif etmesine benzer. Doğru okumuş olmak için bu tanımlamaların tüm parçalarının bir araya getirilmesi gerekir. Ancak o zaman doğru bir tanım ve okuma yapmış olabiliriz.

Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah,

Selam ve Dua ile…

İlimsiz

DİĞER MAKALELER