CANLI YAYIN

Adalet ve Devlet

Adalet ve Devlet

Değerli dostlar;

Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri İstanbul’u fethetmiş ve fethi mübinin simgesi olarak İstanbul’un en büyük ibadethanesi olan Ayasofya'yı, camiye çevirmiş. Ve Fatih Camii'ni inşa etmeye karar vermiştir. Fatih Camii'nin sütunlarını çok uzak bir memleketten, büyük meşakkatlerle uzunca bir sürede bütün parçalar olarak getirtir. Bu sütunlarla ilgili görevli olan ustabaşı işin ehli bir Yahudi’dir. Bu Yahudi statik bir hesaptan dolayı sütunları belli parçalara ayırmanın gerekli olduğunu düşünür. Buna binaen de sütunları düşündüğü ölçülerde kestirir. Bir zaman sonra teftişe gelen Fatih Sultan Muhammed Han sütunların kesildiğini görünce çok hiddetlenir ve sorar; “Kim bunları kesti?” diye. Derler Yahudi usta kestirdi. Bunun üzerine Fatih, Yahudi ustanın bunu dine zarar vermek için yaptığını düşünerek hemen çağırtır ve sorgusuz sualsiz cellada elini kestirir. Eli kesilen Yahudi usta hemen Fatih Sultan'ın aleyhine zamanın mahkemesine dava açar. Bunun üzerine zamanın hâkimi Fatih'i davalı, bu Yahudi’yi ise davacı olarak çağırtır.

Yahudi can havli ile şikâyet etmiştir ve bir padişahın muhakeme edilebileceğine hele hele bir Yahudi’nin şikâyeti üzere muhakeme edilebileceğine hiç ihtimal vermez. Ama günler geçer ve günün birinde mahkemeye davet gelir. Mahkemeye giden Yahudi sanık sandalyesine kimin oturacağını merak eder. Biraz sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri gelir. Mahkemenin kadısı (bugünkü hâkimi) Fatih'in çocukluktan arkadaşı Hızır Beydir. Hâkim, Fatih Sultan Mehmet Han'ı sanık sandalyesine oturtur. Mahkeme başlar. Sorular, sorular ve sorular... Sonunda karar açıklanacaktır. Yahudi dört gözle bekler bakalım ne olacak diye ve hâkim kararını açıklar; Davacı Yahudi’nin adını söyler ve Sultan Murad oğlu Muhammed Fatih Sultan’ın yapılan muhakeme sonucu elinin kesilmesine karar verilmiştir. Bunu duyan davacı Yahudi şok olur ve hemen oracıkta, ‘Tamam, tamam! Vazgeçtim, vazgeçtim ve inandım ki bu denli adaletli olan bir sistem ancak ilahi bir sistemdir. Ben iman ettim, Müslüman oldum ve davamdan vazgeçtim.’  der. Bunun üzerine Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri bu Yahudi’ye ömrünün sonuna dek kendi maaşından maaş bağlanmasını emreder ve dava bu şekilde sulh olur.

Evet, bu bir hikâye değil bilakis tarih kitaplarımızda yerini almış bir vak’a. Şöyle bir durup düşünüyorum da, nereden nereye o gün sultanın çocukluğundan dostu olan Hızır Bey hakkı tutmak ve ikame etmek adına koca sultanın elinin kesilmesine karar vermişti. Peki ya bugün! İçerisinde bulunduğumuz süreç ve yaşanan hadiseler bu hakikat çerçevesinde kendimize dönük bir özeleştiri yapmaya bizi sevk etmelidir. Tabii ki buradan kast ettiğim vatan ve milletin bekasını hedef alan ve bu vatanın çökmesi için pusuda yatan çakalların söylem ve eylemleri ile ortaya koydukları pervasız arzularına cevap değildir. Bilakis adalet kaim olursa hak hâkim olur, vatan ve millet kalkınır gerçeğine binaen, yapılması gereken adaletin ikamesinin temel şartı olan şeffaflığı sağlamak ve bunu millete de yansıtmaktır. Ayrıca içinde bulunduğunuz bu gemide alt katta bulunanların kendi istek ve arzuları için gemide gedik açmaları sebebi ile bundan hem kendileri hem de güvertede bunulanların zarar görecekleri malumunuzdur. Belki alt katta bulunanlar yaptıklarının farkında değiller veya kötü niyetle yapmıyor olabilirler ama tecrübe ettiklerimizin Hz. Ali (k.r.v) “Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir.” vecizesinin yansımasından başka bir şey olmadığını da unutmamak gerekir. İçinde olduğumuz gemiden açılan bir gedikten dolayı her kesimin bundan bir zarar göreceği bir gerçektir. Bu nedenle de ülkenin ve genelde ümmetin geleceğini belirleyecek olan bu süreçte yapılacak olan tercihlerimizin, ya cennet ya da cehennemimiz anlamına geldiğini unutmamak gerek. Buradan yola çıkarak milletin ve ümmetin selameti için kanımca pusuda yatan çakalların oyunlarına gelmemek ve söz konusu vatan, millet ve ümmet ise aramıza karışmış olması muhtemel farklı tıynetlilere takılmadan mutlak zafere kitlenmenin zaruri olduğunu düşünüyoruz. 

Selam ve Dua ile…

 

İlimsiz

DİĞER MAKALELER